Aktuality

Akce

ENERGETICKÁ RESILIENCE OBCÍ

Smart Cities Symposium Prague 2017

Konference Inovativní energetika 2017

Konference Inteligentní budovy a domácnosti

Návštěva Steering Committee projektu Triangulum

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (nZEB), provádění a výstavba - kurz má akreditaci ČKAIT

Setkání pracovní skupiny Smart Life CBCSD

Inteligentní budovy a města 2016