Jste zde

Akce

Na následujících akcích na nás můžete narazit a popovídat si o našich činnostech osobně.

Proběhlé akce

Moderní technologie ve službách zdraví

EEB-CZ workshop Building Your Business Case

Stránky