Jste zde

FINERPOL konference - Finanční nástroje pro energetické renovace

Konání akce:

30.05.2017 - 09:00 - 13:00

Místo konání:

Gdansk, Poland

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze pořádá v polském Gdaňsku mezinárodní konferenci na finanční nástroje pro energetické investice v rámci projektu FINERPOL.

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Cílem projektu je zlepšit stávající přístup k financování projektů energetické účinnosti, zejména těch, které ERDF a Evropská komise podporuje.

Jazyk konference je angličtina se simultánním tlumočením do polštiny.