Jste zde

Workshop k finančním nástrojům pro energetické investice v rámci projektu FINERPOL

Konání akce:

12.09.2017 - 09:30 - 16:00

Místo konání:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů, Praha 1

ČVUT UCEEB pořádá v rámci projektu FINERPOL celodenní workshop. Jeho cílem je analyzovat příklady osvědčených postupů finančních nástrojů v projektech energetické efektivity.

Každý příklad následně detailně probereme:

  • Přípravná fáze  - identifikace vhodných projektů, vyhodnocení, výpočet úspor a volba řešení, konečná podoba návrhu projektu
  • Implementační fáze  – co funguje dobře, čemu se vyhnout, způsob financování, úprava konečné formy opatření 
  • Fáze hodnocení a monitorování  – jak dlouho trvá adaptace na nové podmínky, optimalizace provozu, náročnost na lidské, časové a technologické zdroje
  • Poučení, úskalí a doporučení

Hlavní řečníci

  • Vladimír Sochor, Ministerstvo průmyslu a obchodu - Shrnutí dostupných programů a budoucnost finančních nástrojů v ČR
  • Radim Kohoutek, DS Energy Consulting s.r.o. – Podrobná analýza projektu EPC se zaměřením na řízení a úpravy po realizaci projektu
  • Jaroslav Klusák, Město Litoměřice – Investiční rozhodnutí z pohledu obce
  • Luděk Jaroš, Ministerstvo pro místní rozvoj, ČR - Nastavení připravovaného finančního nástroje
  • Miloš Rybička, Státní fond životního prostředí České republiky - Zkušenosti s finančními nástroji z pohledu řídícího orgánu
  • Petr Mydlil, České vysoké učení technické v Praze – Energetická studie, včetně evaluace opatření s ohledem na energetické, hospodářské a environmentální přínosy

Program umožní diskuzi mezi hlavními řečníky, panelisty a odborným publikem složeným ze zástupců řídících orgánů, příjemců finanční podpory, municipalit, malých a středních podniků, průmyslu, poradenských firem a bankovního sektoru. 

Registrovat na akci se můžete u Terezy McLaughlin Váňové na mclauter [at] cvut [dot] cz.

Projekt FINERPOL

Projekt FINERPOL, „Nové politiky pro růst a zaměstnanost kombinující prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje s finančními nástroji pro energetické investice do budov“ je podpořen z Programu INTERREG EUROPE financovaném z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více informací najdete na oficiálních stránkách projektu.