Jste zde

SBToolCZ EDU

04.04.2018

Metodika pro komplexní hodnocení kvality školských budov (základní a střední školy), která navazuje na již existující metodiky pro bytové, rodinné a administrativní budovy.

Dnes slyšíme velmi často proklamace Smart City či Smart Building, nicméně se znalostí obsahu těchto pojmů je to již slabší. Zmíněnou metodikou se snažíme kodifikovat obsah pojmu Smart Building. Je to pohled jak již bylo zmíněno komplexní zahrnující environmentální aspekty, sociálně-kulturní aspekty, aspekty ekonomiky a řízení a hodnocení lokality. Zjednodušeně lze také říci, že to je check-list pro chytrou budovu. Více zde: SbtoolCZ