Jste zde

Tituly „OSOBNOSTI A MODEL SMART CITY 2017“ v České republice jsou známy

27.06.2017

Vítězem prvního ročníku národní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST v kategorii MODEL SMART CITY se stala městská část Praha 3. Koncepci Smart City vypracoval UCEEB. Cena ministryně pro místní rozvoj byla předána v rámci slavnostního galavečera CZECH TOP 100.

Kategorie MODEL SMART CITY oceňuje komplexní přístup k problematice SMART CITY v rámci aplikovaných projektů v městech, obcích regionech, či schválených programů k budoucí realizaci. Stěžejní oblastí této kategorie je udržitelnost budoucích Chytrých měst v České republice.

MČ PRAHA 3 přihlásila vyvážený model rozvoje městské části, který nastavuje základní rámec skutečného naplňování principů chytrých měst. Svou komplexností je zárukou, že projekty nebudou realizovány tzv. „ad hoc“, ale budou tvořit soudržný smysluplný celek. Provázáním s ostatními strategickými dokumenty je důkazem, že nově nastolený stav není „revoluční“, ale reaguje na kontext daného území. V rámci modelu byly nastaveny procesy i  organizační struktura v rámci organizace tak, aby bylo možné snadněji  realizovat specifické projekty chytrých měst. Je zde jasná politická deklarace podpory tohoto modelu a další nezbytné prvky, které navazují na metodiku MMR pro oblast strategického rozvoje měst na principech SMART CITIES.