Jste zde

BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (nZEB), provádění a výstavba - kurz má akreditaci ČKAIT

Konání akce:

20.04.2017 - 10:00 - 24.04.2017 - 13:30

Místo konání:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1

Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka- 20.4.17, praktické cvičení - 24.4.17 a samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz je zakončen zkouškou a za její úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení. Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem .

Tento projekt získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě dohody o financování č. 649810 Kurz je zaměřen především na správné provádění stavebních detailů a konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). 

Odborný kurz pořádají: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, SEVEn, Evropská unie a Train to NZEB.
 

Určeno pro:

Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci na stavbách, řemeslníci, stavbyvedoucí, stavební inženýři, rozpočtáři, stavební dozor, projektoví manažeři atd. 


Organizační garant: 
Ivana Zdráhalová, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
tel: 224 229 617, email: zdrahalova [at] abf-nadace [dot] cz
web: www.abf-nadace.cz


Partner akce:

SEVEn

On-line přihláška zde.

 

PROGRAM SEMINÁŘE

Odborný garant: doc. Ing. Dana Měšťanová Ph.D.

Přednášející: Ing. Jiří Sála, CSc., - odborná část, Ing. Michal Bureš (UCEEB) - praktická část

Obsah kurzu:

  • Zásady udržitelného rozvoje výstavby a legislativní požadavky

Zaměření na principy udržitelnosti a udržitelného rozvoje, hlavní environmentální problémy, strategie pro udržitelný návrh budov a dopad budov na životní prostředí. Česká národní a mezinárodní evropská legislativa pro energetickou efektivnost a související s nZEB. Cíle a směrnice EU a vliv na cíle a strategii ČR.

  • Životní cyklus stavby, energetická náročnost a certifikace budov

Popis životního cyklu stavby a s ním spojený průběh nákladů. Nákladově optimální úroveň. Význam efektivního využívání energie, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov a mezinárodní nástroje pro hodnocení a certifikaci kvality budov.

  • Budovy s téměř nulovou spotřebou energie, obnovitelné zdroje energie a technologie 

Definice nZEB a základní principy, popis a rozdíly mezi nZEB a pasivním domem. Popis principů solárně-termických a fotovoltaických systémů, domácí větrné elektrárny, tepelná čerpadla, systémy na biomasu a systémy nuceného větrání s rekuperací. Aplikace OZE pro různé typy budov v závislosti na podnebí a koncept aktivních budov.

  • Stavební materiály, konstrukce nZEB a rekonstrukce 

Nové stavební materiály a materiály běžně používané při stavbě nízkoenergetických a pasivních domů. Vliv výběru materiálů při návrhu a kvality provedení stavebních konstrukcí na energetickou náročnost budovy. Konstrukce a skladby odpovídající standardu nZEB. Správný návrh a postup realizace rekonstrukce budovy do standardu nZEB.

  • Správné provádění nZEB, kontrola kvality a ukázky poruch konstrukcí 

Zásady správného provádění detailů stavebních konstrukcí a jejich vliv na životnost celé konstrukce. Kontrola kvality a řízení kvality během výstavby. Prezentace ukázek poruch konstrukcí zapříčiněných chybným postupem či provedením detailů.

V rámci teoretické části se na jejím konci uskuteční závěrečný test. Po vyhodnocení testu bude úspěšným absolventům uděleno osvědčení.

Praktická výuka: dne 24.4.2017 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31 Praha 1

Názorné ukázky detailů a konstrukcí na modelech stavebních konstrukcí

Podrobný výklad s názornou ukázkou detailů a konstrukcí na čtyřech výukových modelech různých stavebních konstrukcí. Popis principu fungování konstrukce a rozbor jejich materiálové skladby. Výklad včetně popisu a rozboru u každého modelu cca 20 minut.

Ukázky technologií (blower door test, termokamera, vzduchotechnika, OZE atd.)

Názorné ukázky a popis technologií u stojanu se vzduchotechnickou jednotkou, práce s termokamerou, ukázka měřicího zařízení na blower door test a měřiče koncentrace CO2. Doplněno o výklad, popis postupu měření a jeho zdůvodnění, případně rozbor naměřených výsledků.

Délka trvání kurzu: 8 hodin teoretické výuky, 4 hodiny praktického cvičení a 24 hodin samostudia.

Vložné: BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE (nzeb) - provádění a výstavba - teoretická část, vložné 1800.00 Kč včetně DPH