Jste zde

Smart Cities a udržitelný rozvoj

Konání akce:

12.09.2017 - 10:00

Místo konání:

palác Charitas, Karlovo náměstí, Praha 2, 120 00

Přijďte se podívat na konferenci, kde budeme vystupovat s přednáškou na téma: Sociální udržitelnost stavebních a technologických projektů. Proč jsou některé projekty sociálně akceptovatelné a jiné nikoli? Kdy má smysl zapojit uživatele do designu budovy a kdy ne? Jak lze pracovat s obyvateli měst a uživateli budov? Prezentace představí postřehy z teorie a praxe v aplikovaném výzkumu na ČVUT UCEEB.

Sdělovací technika a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj pořádají konferenci Smart Cities a udržitelný rozvoj.

Jednou z hlavních výzev pro město zítřka bude plné využití digitální revoluce, která přináší ohromné množství informačních zdrojů generovaných životem města. Pronikání  informačních  technologií  představuje  uvolnění  procesu  inovací  a  implementace  techniky ve městě, v němž nabude na významu fenomén big data a pohyb otevřených dat a jejich využívání na bázi sdílení. Smart  City  musí  uvést  do  souladu  dva  přístupy  –  environmentální  optimalizaci  a  sociální  interakci.  Developeři  musí proto  realizovat  koordinovanou  racionalizaci  budov  a  dopravy,  stejně  jako  městských  veřejných  služeb  (energetiky, telekomunikací  atd.),  přičemž  současně  projektují  otevřenou  technologickou  platformu,  kterou  jsou  obyvatelé  schopni přijímat  za  svou,  aby  si  svůj  život  ve  městě  uspořádali  po  svém.  Výhody  smart  technologií  budou  na  místní  úrovni představovat politickou sílu založenou na primárním smyslu slova smart a umožní rozvoj měst odpovědnějším způsobem – zkrátka udržitelný rozvoj. 

P R O G R A M:

  • Jan Žůrek, CBCSD: Smart Cities a strategie 2030
  • Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, ČVUT: Laboratoř Smart Cities na CIIRC
  • Ivo Říha, SIC:  Co potřebuje chytrý region
  • Mgr.  Václav  Pávek,  ředitel  Smart  Cities&Regions  ve  společnosti  GORDIC:  Smart Administration  – chytré úřady v éře Smart Cities
  • Martin Hausenblas: Autonomní doprava ve Smart City
  • Jiří Šintál, Vodafone: Chytrá IoT konektivita pro rozvoj Smart Cities
  • Mgr. Jiří Matěj, krajský ICT architekt: Moravskoslezský Smart Region
  • Prezentace Doc. Ing. Jiří Hirš, VUT
  • Ing. Mgr. Michal Kuzmič, koordinátor pro spolupráci s průmyslem, UCCEB ČVUT: Sociální udržitelnost stavebních a technologických projektů

Účast na konferenci je podmíněna předchozí registrací na www.stech.cz. Registrační poplatek pro účastníka konference je 500 Kč.

Informace o programu, podmínkách účasti a partnerství na konferenci získáte na www.stech.cz, konference [at] stech [dot] cz nebo na tel.: 734 201 212, e-mail: metelkova [at] stech [dot] cz.