Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB)

  • Registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/03.0091
  • Datum realizace projektu: 1.6.2011-31.10.2015
  • Celkové výdaje projektu: 672.020.806 Kč (571.217.685,10 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 100.803.120.90 Kč ze státního rozpočtu ČR)
  • Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vzniklo za podpory Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI, http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi) v rámci prioritní osy 2 - Regionální VaV centra.
  • Účelem projektu je podpořit inovace vedoucí k hospodárnému využití energií a materiálů v budovách pomocí multidisciplinárního výzkumného pracoviště Univerzitního centra energeticky efektivních budov. UCEEB představuje moderně koncipované centrum zaměřené na zavádění inovací ve výstavbě a rekonstrukcích budov a na energetickou efektivitu budov. Hlavním cílem centra je produkovat znalosti v oblasti energetické efektivity budov a zavádění těchto poznatků do praxe formou úzké spolupráce s průmyslem a veřejnou správou. Navrhované centrum nabízí komplexní výzkumné a vzdělávací programy, které umožní připravovat kvalitní lidské zdroje pro praxi a získanými poznatky následně podpořit konkurenceschopnost regionálních malých a středních podniků. UCEEB je tematicky rozděleno do pěti výzkumných okruhů, zahrnujících snížení energetické náročnosti budov, efektivní využití obnovitelných zdrojů, systémy inteligentního řízení, kvalitu vnitřního prostředí a environmentální souvislosti.